KALVBOXAR

Tanken med en kalvbox är att en djurtransportbil inte behöver komma i direkt kontakt med ladugården. Boxen rymmer cirka 6-9 mjölkkalvar.

1 produkt

Kalvboxar

Kalvbox

2418,00