Sekretess och registerförklaring

Registrator:

Kvalitetsgård
Söderholmsvägen 106 68530 Lepplax
FI 2773909-1
050-5337230
contact@forfairmi.fi

Kontaktperson för registerärenden:

Hans Esberg
Söderholmsvägen 106 68530 Lepplax
0505337230

Hans@laatufarmi.fi

Registrets namn:

Kvalitetsregister för kvalitetsbruk för e-handel.

Syfte med behandling av personuppgifter:

Personuppgifter behandlas för upprätthållande och hantering av kundrelationer hos våra e-handelskunder, såsom de kontakter och direktmarknadsföring som kundrelationen kräver. Kunden har rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Registrets informationsinnehåll:

Registret lagrar följande information: Kundens för- och efternamn, kundnummer, adressinformation, telefonnummer, kön, e-post, webbadress, språk, information om marknadsföringstillstånd och förbud samt information om kundköp, leveranser och rabatter och eventuella användarnamn och lösenord.

Vanliga datakällor:

Från kunden själv för e-handelsorder, via retur och andra formulär, via telefon, e-post eller andra liknande medel.

Vanliga avslöjanden:

Informationen används endast för kundrelationer och förmedlas inte regelbundet till tredje part. Informationen kan dock avslöjas i samband med aktiviteter relaterade till teknisk hantering av e-handel (t.ex. server- eller e-handelsplattformhantering), leverans av beställningar, insamling av obetalda fakturor och till myndigheterna om det krävs och tillåts enligt lag.

Dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Datalagring och förstörelse

Kundregisterinformation sparas under hela kundrelationen. Beställnings-, fakturerings- och betalningsinformation sparas dock på samma sätt som annat redovisningsmaterial. Uppgifter som har blivit överflödiga kommer att kasseras på ett säkert sätt.

Användning av kakor

Vi kan använda cookies (så kallade cookies) för att övervaka besökartrafik och förbättra kvaliteten på tjänsten, som lagras på användarens dator. Cookies är tidsbegränsade och skadar inte användarens dator.

Principer för registersäkerhet

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Registret är tillräckligt skyddat från utomstående av brandväggar och andra tekniska skydd. Registret ska endast förvaras i elektronisk form och slumpmässiga pappersutskrifter ska förstöras omedelbart och ordentligt.

Registret ska endast användas av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning och som är bundna av tystnadsplikt. Varje användare i registret har ett personligt användarnamn och lösenord.

Rätt till inspektion

I enlighet med personuppgiftslagen har alla rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personregistret. En begäran om inspektion måste skickas i ett handtecknat eller motsvarande certifierat dokument eller presenteras personligen på vårt kontor. Förfrågningar ska skickas till ovan nämnda kontaktperson, som också kommer att svara på alla förfrågningar om ytterligare information.

Uppdaterar information

Kunden kan uppdatera sitt namn och adressinformation i sin e-handelsprofil. Dessutom kan kunden kontakta vår kontaktperson som nämns ovan för att uppdatera sin information.

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Kunden har rätt att vägra behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. En begäran om en begränsning av databehandlingen måste skickas via e-post till kontaktperson i registret.